Představení Nadace Malý Noe

Nadace Malý Noe byla založena v květnu 2007 a za dobu působení se stala důvěryhodným partnerem v oblasti pomoci dětem sociálně a zdravotně znevýhodněným.

Patronem nadace je houslový virtuos pan Václav Hudeček.

Nadace garantuje, že 100% prostředků od dárců dává na své projekty pomoci dětem. Provozní náklady nadace jsou hrazeny z vlastní hospodářské činnosti nadace nebo z vlastních prostředků členů nadace. Všichni lidé pracují v nadaci zdarma.

Projekty nadace:

Projekt Zdraví – přispíváme zdravotně znevýhodněným dětem na jejich léčbu a zdravotní nebo výukové pomůcky.

Projekt Bydlení – zlepšujeme prostředí a kulturu bydlení v dětských domovech, kojeneckých ústavech, zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Klokánky) nebo v azylových domech. Pomáháme budovat chráněná bydlení pro mladé dospělé opouštějící náhradní péči.

Zahraniční projekt – Postavili jsme dětský domov a internát pro učně v Zambii. Dětský domov (Little Noah children‘s home) provozujeme a organizujeme adopci na dálku pro 12 dětí.

Akce nadace:

Benefiční koncerty – Konají se ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc v jejím koncertním sále Reduta. Po koncertu se koná společenské setkání spojené s dražbou výtvarných předmětů. Výnosy ze vstupného a z dražeb slouží k financování projektů nadace.

Rostu ze svým stromem – děti z náhradní péče, ale i z úplných rodin sází společně s patrony stromů své stromy. Vysadili jsme tak Háj Malého Noe na kopci Hradisko u obce Velký Týnec (52 stromů v roce 2010, 49 stromů v roce 2012), Libosad Malého Noe na Čekyňském kopci u Přerova (72 stromů v roce 2013, 57 stromů v roce 2014), Park Malého Noe v Olomouci (42 stromů v roce 2014), Alej Malého Noe ve Šternberku (20 stromů v roce 2016), Alej Malého Noe v Plumlově (35 stromů). Jeden Strom Malého Noe jsme vysadili v USA ve státě Kentucky. Patroni stromů věnují nadaci finanční dary, které používáme pro financování projektů nadace. Pomůžeme tak dětem i přírodě, patroni mají svůj strom, který s dětmi navštěvují, pečují o něj a sledují jeho růst.

Jeden dětský den nestačí – tradiční akce první nebo druhou neděli v září pro děti z náhradní péče, ale i z úplných rodin. Akce s celodenním programem. Akci financujeme z dotací Olomouckého kraje a Města Olomouc, z dobrovolného vstupného a z tomboly.

Další akce – Bílý kámen, Soutěž v kreslení dětí z DD a Klokánků a další

Podrobné informace o činnosti nadace lze získat na www.malynoe.cz , dotazem na emailovou adresu strejcek.jaroslav@seznam.cz nebo telefonicky u p. Jaroslava Strejčka, tel: 602 715 210