Finanční dary

Sestřičky a lékaři oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc 15.000,- Kč
Božena a Miroslav Pospíšilovi  2.000,- Kč
Jiří Spáčil   600,-
Veronika Hegrová   200,-
Ondřej Kráčmar   600,-
Blanka Weidingerová  400,-
Ondra Michal   200,-
Kateřina Ondráčková   2.000,-
Petr a Monika Rajtovi  800,-
Marcela Strýčková  100,-
Jana a Martin Hanákovi  600,-
Jaroslav Strejček jun. 200,-
Lucie Hrabcová  1000,-
Neunerová Zuzana   200,-
Michal a Gabriela Miškovi   400,-
Daniela Henebergová  200,-
Zdeněk Heneberg 200,-
Monika Konečná 280,-
Pavel Šoltys  600,-
Michal Kamenský   200,-
Jaroslav Strejček 10.000,-
MLS Olomouc spol s r.o.  88.400,-
ZO OS KOVO M.L.S.    6.500
Filip Šedzmák  200,.
Richard Žák  50,-
Zahrada Olomouc  9.000,-

.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

 

 

 

Pomoc organizační, věcné a jiné dary:

Ladislav Opletal – externí disk