Finanční dary

Sestřičky a lékaři oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc 15.000,- Kč
Božena a Miroslav Pospíšilovi  2.000,- Kč

.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

 

 

 

Pomoc organizační, věcné a jiné dary: