Napsali a natočili o nás ….

Za Elenkou s TV Moravou

S TV Moravou za Julinkou

NADACE MALÝ NOE SLAVÍ 10 LET

Článek v časopisu M.L.S. Holice (strana 12)

Jistota – dárky pro handocapované4.12. natočena reportáž TV ZZIP

Řekli o nás …

Patronem nadace je houslový virtuos pan Václav Hudeček. „Je štěstím narodit se zdravý a v milující rodině. Ti, kterým to osud nedopřál potřebují naší pomoc. Nadace Malý Noe se snaží už mnoho let tuto pomoc poskytovat. Jsem rád, že mohu být přitom.“

Kdykoliv bude Nadace Malý Noe potřebovat pomoct a já to bude umět, pomůžu, protože pomáhá těm, co si nemohou pomoct samy, dětem.
V
ladislav Kvapil
hudebník a majitel umělecké agentury

 

S nadací Malý Noe a skvělými lidmi kolem této nadace jsem se seznámil krátce po jejím založení, tuším v roce 2007. Tehdy jsem se zúčastnil prvního vystoupení dětí na olomoucké radnici coby ředitel Českého rozhlasu Olomouc a myslím, že jsem tu akci i moderoval. Jak šel čas, moderoval jsem a spolurežíroval celou řadu benefičních koncertů, k nimž se časem přidaly i dobročinné dražby. Pokládám si za velikou čest, že jsem to mohl být právě já, který v letošním roce vydražil osm fotografií přítele Jindry Štreita za nádherných 598 tisíc korun. Nadaci nesmírně fandím, osobně znám většinu jejích představitelů a jsem si jist, že za jejich prací stojí nesmírná lidskost a poctivost. Je pro mne ctí přiložit občas pomocnou ruku ku prospěchu dětí, o něž nadace pečuje.

S hlubokou úctou

Pavel Hekela
Emeritní ředitel Moravského divadla Olomouc

Nadace Malý Noe je organizace, která si zaslouží velikou pozornost a pochopení. Pomáhá a stará se o děti z rodin, které nejsou natolik finančně situované, aby mohly být na stejné startovací čáře pro život, jako mnohé jiné. Pomoc je všestranná a záleží jí na každém  dítěti. Když jsem měl možnost poznat její aktivity, neváhal jsem a zapojil jsem se do její činnosti. Seznámil jsem se s lidmi, kteří dobrovolně a bez jakéhokoli nároku na odměnu, pomáhají mnoha rodinám a jejich dětem. Je to příkladný přístup k problémům společnosti.

prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.

 

Bez skutečně dobré péče o ty nejslabší nemůže být silná žádná společnost. Nadaci Malý Noe vnímám jako projekt, který dokáže těm opravdu nejslabším, tedy dětem, jimž chybí rodinná péče, účinně a systematicky pomáhat. Nejde o slova a gesta, ale konkrétní pomoc mnoha konkrétním dětem v Olomouci či Olomouckém kraji. Na celém projektu je sympatické i to, že se zde všechno děje bez nároku na jakoukoliv hmotnou odměnu. Všem lidem z Nadace Malý Noe chci za jejich snahu zlepšovat život dětí, k nimž nebyl osud příliš vlídný, velmi poděkovat.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D
primátor Olomouce