O malém Matyáškovi už leccos víte. Psali jsme o něm v souvislosti s dálkovým během pana Filipa Válka „100 km pro Malého Noe“. Matyášek trpí autismem s vývojovou koordinační poruchou, která ho značně omezuje mj. i při rodinných aktivitách. Rodina si však našla řešení – společné výlety na kolech. Protože však Matyášek nemůže sám jezdit na kole, potřebovali rodiče závěsný vozík za kolo.

Požadavky na speciální vozík splňoval vozík Wike special, který dítěti poskytuje nejen dostatek prostoru, ale i bezpečí a zdravé usazení. S pomocí Filipa a vás sponzorů jsme vozík zakoupili a rodině Matyáška společně s Filipem dne 7.9. předali.

Už při předvádění vozíku si ho Matyášek oblíbil. Usadil se v něm zcela spontánně a nechtěl vystoupit . Dnes už si Matyášek vozík díky vám, lidem s dobrým srdcem, užívá. Může jezdit s rodiči na výlety, seznamovat se s novým prostředím, posilovat na zdravém vzduchu svou imunitu. Matyášek vám společně s rodiči děkuje za pomoc a naše nadace se k poděkování přidává a přeje Matyáškovi mnoho šťastných chvil v jeho novém vozíčku.

Se srdce děkujeme Filipovi Válkovi (Běhej s Fildou) za jeho uběhnutých úžasných 77,7 km a také děkujeme vám dárcům, kteří jste podpořili Filipa v jeho běhu a zasílali jste finanční dary na pořízení vozíčku pro Matyáška.

Vaše Nadace Malý Noe vám přeje krásný den