BANKOVNÍM PŘEVODEM:

číslo účtu Nadace Malý Noe:
214 66 00 55/ 0300 ČSOB

POŠTOVNÍ POUKÁZKOU:

Do poštovní poukázky typu A je třeba vyplnit tyto údaje o nadaci:
Nadace Malý Noe
Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc