Benefiční koncert –  Dne 1.11.2019 pořádá naše nadace ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí svůj výroční benefiční koncert. Koná se od 19.00 v nádherném barokním Slavnostním sále Klášterního Hradiska. Vystoupí mistr Felix Sl...

Dne 14. 9. 2019 se naše nadace zúčastnila společenské akce Garden Food Festival – Jak chutná Lošov. Děkujeme pořadatelům za pozvání a návštěvníkům akce za zakoupení nadačních výrobků.

Díky Vám, štědrým dárcům, mohla zajistit naše nadace tříkolku pro Lukáška, který od narození trpí vzácným onemocněním

Dvojčátka Tomášek a Vojtíšek mají Downův syndrom. Se svým postižením bojují statečně. Díky vzdělávacímu programu PlayWisely trénují tělo i mozek.

Adélka má závažné onemocnění s genetickým podkladem. Vzhledem k výraznému motorickému handicapu, který je součástí tohoto onemocnění (jinak celé spektrum závažných projevů – psychomotorická retardace, epilepsie, autistické pr...

Adrianka na své první vyjížďce s maminkou. Adriance, která trpí na následky dětské mozkové obrny, jsme pořídili speciální vozík. Ten umožní handicapované holčičce pobyt s maminkou venku po celý rok, což bude oproti současné situa...

partner naší nadace společnost Arboeko s.r.o. oslavila 25. výročí svého založení. Arboeko, se kterým spolupracujeme od roku 2010, se zabývá pěstováním sazenic stromů a keřů. Bez jejich pomoci si dnes neumíme představit akci Rostu se sv...

Dnes zástupce naší nadace navštívil dva startovací byty v Ústíně. Vznikly díky péči pracovníků Dětského domova Olomouc za podpory naší nadace. Dětskému domovu jsme poskytli nadační příspěvky na vybavení obou bytů. Pomohli jsme ...

Děkujeme za pořízení kyslíkového koncentrátoru pro naši dceru Amálku. Díky tomu ji můžeme mít a starat se o ni doma. S vděčností manželé Tšponovi.

Ráda bych touto cestou velmi poděkovala celému týmu Nadace Malý Noe za dar poskytnutý mému synu Maxovi, který touto cestou obdržel velmi užitečné logopedické pomůcky pro jeho vývoj a také pro rozvoj jeho řeči. Uvedené pomůcky nám byly...