Litovelský otvírák – díky iniciativě pana Juraje Šefčíka z firmy Grafické papíry s.r.o. se na letošním Litovelském otvíráku uskutečnila po dohodě s organizátory akce charitativní sbírka. Výtěžek sbírky ve výši 1.050,- Kč naše...

Na podzim loňského roku vysadila naše nadace ve spolupráci s městem Plumlov na krásném prostoru nad Plumlovskou přehradou Alej Malého Noe. Díky této výsadbě naše nadace získala finanční prostředky pro pomoc dětem. Alej tvoří 35 lip sr...

Společnost Vault 42 nabídla naší nadaci umístění dětí z náhradní péče do jejich přímestského tábora v Olomouci. Nabídku jsme předali olomouckým organizacím poskytující náhradní péči a výsledkem této spolupráce je umístění ...

Díky Vám, štědrým dárcům, mohla zajistit naše nadace další vozíček, a to pro Honzíka, který trpí apileptickými záchvaty a není schopen samostatného pohybu.

Díky Vám, štědrým dárcům, mohla zajistit naše nadace další vozíček pro Adélku, která trpí genetickým postižením oslabeného svalstva. Není schopná samostatného pohybu. Dětský úsměv je ten nejkrásnější dar, který můžeme dost...

Na hudebním Matiné konané v červnu v Redutě, se z výtěžku ze vstupného podařilo vybrat na speciální rehabilitační židličku pro Davídka. Děkujeme, že nám pomáháte – pomáhat.

Nadace Malý Noe Vás srdečně zve na benefiční hudební matiné ke dni dětí. Tento koncert se uskuteční dne 10. června 2018 v 10,30 hod v v Redutě Olomouc. Výnos z koncertu bude použit ve prospěch zdravotně znevýhodněného Davídka.

Nadace Malý Noe ve spolupráci se ZUŠ ,,Žerotín“ Olomouc Vás srdečně zve na benefiční koncert Děti dětem. Tento koncert se uskuteční dne 7. června 2018 od 18 hod v Bazilice Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček u Olomouce. Výnos ...