Vozíček pro Žanetku Ani o prázdninách nadace nezahálí a stále pomáhá. Po delších peripetiích se nám podařilo zakoupit elektrický vozík pro usměvavou Žanetku, která tak získá větší možnost účastnit se výletů a ostatních mimo ...

Jindřich Štreit opět pomáhá – jeden z velkých světovýchm fotografických tvůrců současnosti pan profesor Jindřich Štreit se opětmrozhodl věnovat naší nadaci fotografie. Jedná se o 7 barevných fotografií z cyklu Kde domov můj, kt...

Sázíme stromy – v rámci akce „Rostu se svým stromem“ připravujeme ve spolupráci s Městem Plumlov a společností Koutný, spol. s r.o. výsadbu Aleje Malého Noe v lokalitě Stará cesta Plumlov. Vysadíme 31 lip – našich n...

Rozdělili jsme 180.000,- Kč – správní rada nadace na svém zasedání schválila nadační příspěvky do sedmi dětských domovů, dvou Klokánků a Ostrůvku Olomouc v celkové výši 180.000,- Kč. Peníze jsou určeny na mimoškolní vzděl...

TV Morava – mediální partnerem naší nadace se stala již na počátku roku televize TV Morava, která výrazným způsobem propaguje naši činnost. Díky obětavé práci lidí v TV Morava mohou lidé z našeho regionu sledovat na obrazovkách ...

Agentura Rency dlouhodobě pomáhá naší nadaci. Nyní se lidé z agentury chopili velkého úkolu – vytvořit nový grafický manuál nadace. Představuje to desítky hodin práce zdarma ve volném čase. Moc děkujeme za pomoc panu Adama Rollero...

Brýle dětem – naše nadace poskytla malému Míšovi a Ivánkovi z rodin s příjmem na hranici životního minima příspěvek na brýle. Dětem přejeme, aby skrz ty brýle viděly hezký svět plný úsměvů a lásky.

Výstava k 10. výročí nadace – dne 1.6. proběhla vernisáž výstavy k 10. výročí založení a činnosti naší nadace. Výstavu zahájil primátor statutárního města Olomouc pan doc. Antonín Staněk. Vernisáž doprovodily zpěvem a hudb...

Samuel je chlapec po mozkové obrně, s kvadruspasticitou, srdeční vadou, na vozíku. Jeho maminka je samoživitelka s příjmem na hranici životního minima. Samuel potřeboval speciální koupací lehátko a vanový a sprchový nástavec v hodnotě 2...

V Americe vykvetl strom Malého Noe V americkém Kentucky poprvé vykvetl strom Malého Noe, který zasadil zástupce naší nadace společně se zástupci Olomouckého kraje a dané oblasti v Kentucky. Tento strom je zároveň národním stromem státu K...