Díky Vám, štědrým dárcům, mohla zajistit naše nadace pořídit nové dioptrické brýle pro Karolínku. Děkujeme, že nám pomáháte – pomáhat.

Dobrý den. Děkujeme nadaci Malý Noe a sponzorům, za vybraný příspěvek pro Natálku Denisku na kočárek Stingary. Natálka je v kočárku moc spokojená. Už nám nikam nesjížďí ani nepropadá a správným jistícím prvkům se udrží v poloz...

– sestřičky a lékařka z oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Olomouc dnešního dne předaly předsedovi správní rady Nadace Malý Noe panu Jaroslavu Strejčkovi finanční dar. Celý rok odkládaly z výplaty něj...

Zaměstnanci MLS Holice společně s vedením firmy již druhým rokem umístili ve vstupní hale své společnosti vánoční stromeček. Na stromečku visely mimo tradičních ozdob také kartičky se jmény dětí z Domova Malého Noe v Zambii a jej...

Co mají tyto názvy společného? Pomáhají dětem. Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, ve společnosti Olympus Přerov, na Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Olomouc, ve společnosti Hroší stavby ...

V neděli 16. prosince se v hostinci U Olinka ve Lhotce konalo zdobení vánočního stromečku dětmi. Děti také tvořítky vykrajovaly z těsta vánoční perníčky, které byly následně upečeny. Pro děti byly také nachystány různé výtvarn...

společnost Hroší stavby je dlouhodobým partnerem naší nadace. Pomáhá při organizaci našeho výročního benefičního koncertu, jehož je generálním partnerem, ale také je patronem již několika stromů v sadech Malého Noe. Z darů spole...

Díky Vám, štědrým dárcům, mohla zajistit naše nadace pořídit nové dioptrické brýle pro Klaudii. Děkujeme, že nám pomáháte – pomáhat.

Díky Vám, štědrým dárcům, mohla zajistit naše nadace pořídit nové dioptrické brýle pro Petříčka. Děkujeme, že nám pomáháte – pomáhat.

Společnost MLS Holice dlouhodobě pomáhá naší nadaci. Letos se společnost rozhodla prostřednictvím naší nadace podpořit speciální školu Jistota v Prostějově. Formou nadačního příspěvku jsme škole pořídili zobrazovací výukové za...