Díky Vám, štědrým dárcům, mohla zajistit naše nadace tříkolku pro Lukáška, který od narození trpí vzácným onemocněním

Dvojčátka Tomášek a Vojtíšek mají Downův syndrom. Se svým postižením bojují statečně. Díky vzdělávacímu programu PlayWisely trénují tělo i mozek.

Adélka má závažné onemocnění s genetickým podkladem. Vzhledem k výraznému motorickému handicapu, který je součástí tohoto onemocnění (jinak celé spektrum závažných projevů – psychomotorická retardace, epilepsie, autistické pr...

partner naší nadace společnost Arboeko s.r.o. oslavila 25. výročí svého založení. Arboeko, se kterým spolupracujeme od roku 2010, se zabývá pěstováním sazenic stromů a keřů. Bez jejich pomoci si dnes neumíme představit akci Rostu se sv...

Dnes zástupce naší nadace navštívil dva startovací byty v Ústíně. Vznikly díky péči pracovníků Dětského domova Olomouc za podpory naší nadace. Dětskému domovu jsme poskytli nadační příspěvky na vybavení obou bytů. Pomohli jsme ...

Děkujeme za pořízení kyslíkového koncentrátoru pro naši dceru Amálku. Díky tomu ji můžeme mít a starat se o ni doma. S vděčností manželé Tšponovi.

Ráda bych touto cestou velmi poděkovala celému týmu Nadace Malý Noe za dar poskytnutý mému synu Maxovi, který touto cestou obdržel velmi užitečné logopedické pomůcky pro jeho vývoj a také pro rozvoj jeho řeči. Uvedené pomůcky nám byly...

Kačenka se neustále zlepšuje. Po pořízení ortopedického oblečku ThetaTogs je Kačenka schopna lépe aktivovat hlavu v prostoru. Tvrdý trénink přináší ovoce. Ergoterapeut

Dnes proběhlo ve speciální škole Jistota v Prostějově slavnostní otevření malého dětského hřiště, které pro znevýhodněné děti hracími prvky vybavila naše nadace.  Děti zde mohou pod dohledem pedagogů rozvíjet motoriku, koordinaci...