Šikovní kluci – jsou dva bráškové Sajmon a Brian, na které nás upozornila sociální pracovnice z Diakonie. Chlapci ve škole špatně viděli na tabuli a následně jim byla diagnostikována porucha zraku. Sociální pracovnice jménem maminky ...

Pomáhání nebylo nikdy jednodušší Díky moderním technologiím můžete do bankovnictví zadávat finanční dary i pomocí QR kódů. Vybírejte ze 3 QR kódů, které jsou nastaveny na částky 100,-Kč, 250,-Kč a 500,-Kč. Částku můžete tak...

Odborová organizace Kovo při společnosti MLS Holice darovala naší nadaci poukázky Cadhoc v hodnotě 40.000,- Kč a my jsme všechny tyto poukázky rozdělili mezi dětské domovy v Přerově, Lipníku, Hranicích, Prostějově a Litovli. Jak víme...

Kája je dvanáctiletý chlapec, který onemocněl dětskou mozkovou obrnou a nyní trpí závažnými onemocněními ve všech oblastech. Bohužel trpí zpožděním psychomotorického vývoje. Jeho stav vyžaduje komplexní péči, včetně rehabilitač...

Před Vánoci jste si zakoupili od naší nadace vánoční hvězdy, batůžky a kávu Malého Noe a přispěli tak na nákup pomůcek na tracheostomii, kanyly, na doplatky na léky pro malého Dominička. Chlapec se narodil s mutaci v genu GRIN1, který ...

Múzy Václava Hudečka – tak zní název dokumentárního filmu, který byl u příležitosti životního jubilea světoznámého houslového virtuóza Václava Hudečka natočen a nedávno odvysílám ČtArt. Dokumentární štáb Václava a jeho žen...

Milí přátelé, dovolte mi, abych Vám ze srdce poděkoval jménem dětí v péči naší nadace za Vaše dary, za Vaši pomoc v roce 2022. Lituji toho, že neumím slovy vyjádřit, jak hodně si vaší pomoci vážím. Jste Lidé s velkým L. Lidé, k...

Je Štědrý den a naše srdce jsou naplněna radostí a láskou, a také netrpělivým očekáváním příchodu Ježíška s jeho dárečky. Díky vám, naši milí podporovatelé, oslaví mnoho dětí v péči naší nadace letošní Vánoce lépe. Pom...

Kačenka se narodila předčasně, deset dní po porodu u ní nastaly obrovské zdravotní komplikace. Svůj boj o život Kačenka naštěstí vyhrála, ale vlivem následků těchto komplikací musí bojovat dál. Dnes trpí dětskou mozkovou obrnou a mn...

Cena Křesadlo organizovaná Maltézskou pomocí, je určena dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhají dalším lidem ve svém okolí. Je to cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Naše nadace nominovala na tuto cenu svou čle...